Moriarty the Patriot Season 1

Moriarty the Patriot Season 1

No synopsis yet for this season, please check back later

NameMoriarty the Patriot Season 1
Air DateOctober 11th, 2020
GenresAnimation, Mystery
NetworkTokyo MX
Production CompanyProduction I.G
Number of Episodes24 Episodes
Plot Keywordsbased on manga, historical, aristocracy, anime, victorian era
Soma Saito
Soma Saito
William Moriarty (voice)
Takuya Satou
Takuya Satou
Albert Moriarty (voice)
Chiaki Kobayashi
Chiaki Kobayashi
Louis Moriarty (voice)
Makoto Furukawa
Makoto Furukawa
Sherlock Holmes (voice)
Yuki Ono
Yuki Ono
John H Watson (voice)
Satoshi Hino
Satoshi Hino
Sebastian Moran (voice)
Yuto Uemura
Yuto Uemura
Fred Porlock (voice)
Shizuka Ishigami
Shizuka Ishigami
William James Moriarty (young) (voice)
Nao Toyama
Nao Toyama
Louis James Moriarty (young) (voice)

Episodes List